Dierfysiotherapie

Een gezond dier kan zich alleen harmonieus voortbewegen wanneer het lichaam optimaal in evenwicht is. Als er zich een stoornis bevindt in het houdings- en bewegingsapparaat kunt u terecht bij een dierenfysiotherapeut. De behandeling is erop gericht het verstoorde evenwicht te herstellen.

  1. Curatieve zorg, is gericht op het behandelen van blessures en/of stoornissen binnen het houdings- en bewegingsapparaat met als doel deze klachten weg te nemen of te verminderen. Deze klachten zijn ontstaan als gevolg van spier-, pees-, en gewrichtsproblemen of door wonden.
  2. Preventieve zorg bestaat met name uit begeleiding van beweging of sportmedische training ter voorkoming van klachten en voor het behalen van optimale prestaties. Dit kan eventueel in samenwerking met een dierenarts of trainer.
  3. Palliatieve zorg is het zoveel mogelijk wegnemen/verminderen van klachten bij een chronische aandoening. De bedoeling hiervan is om de balans in het lichaam optimaal te houden.
    Behandelen van klachten kan door middel van oefentherapie, massage, fysiotechnische applicaties (bv stroomvormen etc.) en aanwijzingen/adviezen.
foto4-209x300

Een behandeltraject bestaat allereerst uit een intake en onderzoek om een diagnose vast te stellen. Dit houdt in: een vraaggesprek met de eigenaar, observatie van het dier, metingen en specifieke testen.
Daarna wordt het behandeldoel en het behandelplan in overleg met de eigenaar vastgesteld en wordt er een schatting van de kosten gemaakt.

foto12